Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Żukowo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Żukowo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Żukowo.

Mapa Geoportal Żukowo
Mapa z granicą gminy Żukowo

Dane urzędu

Urząd Gminy w Żukowieul. Gdańska 52Żukowo, 83-330

Tel: 58 6858300

Fax: 58 6858330

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UGZUKOWO/skrytka

E-mail: bok@zukowo.pl

Powiat: kartuski

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Żukowo: 2205083

Witryna: www.zukowo.pl

Władze lokalne: Burmistrz Wojciech Kankowskiugzukowo@zukowo.pl

Aktualności z gminy Żukowo

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Żukowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Żukowo to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Żukowo na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Żukowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Żukowa

Gmina Żukowo w liczbach

Powierzchnia gminy Żukowo*

164 km2

572 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Żukowo*

42 364 mieszkańców

117 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Żukowo*

258 mieszkańców na km2

357 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Żukowo

Geoportal Żukowo prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Żukowo

Jak powstał Geoportal gminy Żukowo?

Geoportal Żukowo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Żukowo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Żukowo umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Żukowo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Żukowo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Żukowo;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Żukowo;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Żukowo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Żukowo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Żukowa.
Informacje na Geoportalu Żukowo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Żukowo?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Żukowo;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Żukowo;
 • Rejestr MPZP Żukowo;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Żukowo;
 • Mapa Topograficzna gminy Żukowo;
 • Mapa Solarna gminy Żukowo;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Żukowo;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Żukowo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Żukowo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Żukowo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Żukowo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Żukowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Żukowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Żukowo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Żukowo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Żukowo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Żukowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Żukowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Żukowo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Żukowo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Żukowie.

  Geoportal gminy Żukowo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Żukowo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Żukowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Żukowo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Żukowie.

  W Geoportalu Żukowo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Żukowo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Żukowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Żukowo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Żukowo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Żukowo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Żukowo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Żukowo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Żukowo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Żukowo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Żukowo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Żukowie. W Geoportalu gminy Żukowo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Żukowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Żukowo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Żukowo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Żukowo dla mieszkańców

Geoportal Żukowo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Żukowo. Na mapie Żukowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Żukowo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Żukowo. Korzystając z map Geoportalu gminy Żukowo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Żukowo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Żukowo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Żukowo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować