Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Żukowo w liczbach

Geoportal Żukowo
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Żukowo

Żukowo, gmina w województwie pomorskim, powiat kartuski.

Powierzchnia gminy Żukowo wynosi 164 km2, zajmuje 572 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Żukowo zamieszkuje 42 364 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 117 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Żukowo wynosi 258, jest 357 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Żukowo. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Żukowo prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Żukowo.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Żukowo: 164572
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Żukowo: 0,141368
Lesistość w % w gminie Żukowo: 20,81308
Ludność na 1 km2 w gminie Żukowo: 258357
Liczba ludności ogółem w gminie Żukowo: 42 364117
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Żukowo: 37,413
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Żukowo: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Żukowo: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Żukowo: 10,11-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Żukowo: 61,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Żukowo: 150115
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Żukowo: 6,5446
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Żukowo: 81,6-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Żukowo: 1672
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Żukowo: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Żukowo: 912,1592
Przedszkola bez specjalnych w gminie Żukowo: 2083
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Żukowo: 326,21331
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Żukowo: 115,963
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Żukowo: 12,131
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Żukowo: 538504
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Żukowo: 4 579-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Żukowo: 4 591-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Żukowo: 4 603-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Żukowo: 86,11617
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Żukowo: 35,81411
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Żukowo: 81,7760
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Żukowo: 83,0440
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Żukowo: 86,81351
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Żukowo: 28,11146

Źródłem danych statystycznych dla gminy Żukowo jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Żukowo, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Żukowo. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.