Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Żukowo - sprawdź miejscowy plan gminy Żukowo

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Żukowo? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Żukowo.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Żukowo.

MPZP Żukowo
Mapa MPZP gminy Żukowo

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Żukowie.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Żukowo

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Żukowo i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Żukowo prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Żukowa. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Żukowo.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Żukowo i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Żukowo obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Żukowo z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Żukowa

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Żukowa

0

565 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Żukowo, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Żukowo, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

4236 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Żukowa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Żukowo z podziałem na lata

Rejestr MPZP Żukowo

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Żukowo. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LV/727/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Żeromskiego, Świerkowa i Torfowa, gm. Żukowo.LV/727/202331-1-2023
Uchwała nr LV/728/2023 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 134/44 oraz fragmentów działek nr 134/35, 133/47 i 133/53 w obrębie Glincz, gm. Żukowo.LV/728/202331-1-2023
Uchwała nr LII/700/2022 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi PępowoLII/700/202229-11-2022
Uchwała nr XXXVIII/515/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miszewko w rejonie ulicy KaszubskiejXXXVIII/515/202126-10-2021
Uchwała nr XXXVIII/514/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębiechowo, w rejonie ulic: Lazurowej, Tęczowej i Słonecznej w Rębiechowie i Przyrodników w GdańskuXXXVIII/514/202126-10-2021
Uchwała nr XXXVII/495/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniego fragmentu wsi Małkowo przy ul. GdyńskiejXXXVII/495/202128-9-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Żukowie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Żukowo odpowiada wójt/burmistrz gminy Żukowo. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Żukowo nie obowiązuje, to urząd gminy Żukowo wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Żukowie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Żukowo z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Żukowo na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Żukowa. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Żukowo!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Żukowo